://)

lopمين ده اللى يقدر يمنع المصرى لما يقرر.. أحفاد فراعنة وعادى أمجادهم بتكرر.. قلبت تمام وأدى خطوتين فيهم أمل قدام.. قدام عنينا الحلم مين كان فينا يتصور.. القناة مصرية.. بإيدين مصرية.. بفلوس مصرية.. بعقول مصرية